Docly

การจัดการคลังสินค้า

Estimated reading: 1 minute 0 views

เพื่อให้เป็นการง่ายในการจัด campaign การขายต่างๆ คุณควรตั้งคลังสินค้าไว้ โดยระบบรองรับทำการสร้าง แบบทีล่ะอันและแบบ CSV

การเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าทีล่ะชิ้น (ไม่มี variation)

 1. กดปุ่ม + เพิ่มสินค้า
 2. ทำการเพิ่มรูปและรายละเอียดสินค้า

  ข้อมูลบังคับ : รูปสินค้า,ชื่อสินค้า,ราคาสินค้า, ราคาหลังลด
  ขั้นต่ำ : คุณสามารถกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการสั่งต่อ 1 order ได้ ถ้าไม่กำหนดไม่ต้องตั้งค่า
  จำนวนสูงสุด : คุณสามารถกำหนดจำนวนสูงสุดในการสั่งต่อ 1 order ได้ ถ้าไม่กำหนดไม่ต้องตั้งค่า
 3. กดปุ่ม เพิ่มสินค้า

การเพิ่มสินค้าในคลังสินค้าทีล่ะชิ้น (แบบมี variation)

Variation คือ 1 SKU มีประเภทให้เลือก ระบบรองรับ 2 variation เช่น สี ไซส์

 1. ไปยัง + เพิ่มสินค้า
 2. เปิดการใช้ คุณสมบัติ
 3. ระบบจะกาง คุณสมบัติขึ้นมาให้ใส่ค่า
 4. คุณสามารถตึ้งชื่อคุณสมบัติและเพิ่มชื่อตัวเลือกด้านใน ตัวอย่าง

  คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติเพื่อมีตัวเลือกเพิ่มให้กับลูกค่า เช่น model/รุ่น
 5. ตั้งราคาก่อนลดหลังลด ในตาราง variation

  Variation ไหรที่ไม่มีสินค้าขายสามารถ disable ได้
 6. กดปุ่ม เพิ่มสินค้า

ดู LINK Landing page ของสินค้า

เมื่อคุณทำการเพิ่มสินค้าเข้าในคลัง ระบบจะมี list รายการสินค้าขึ้นเพื่อการตรวจสอบ

 1. กดที่ เพื่อเปิดเมนูออก
 2. เลือก คัดลอกลิงก์ (product landing)
 3. นำไปเปิดที่ Browser จะเห็นรูปของ variation ตามการเลือกของคุณ

Landing item link สามารถนำไปใช้ในการส่งให้ลูกค้าเพื่อทำการสั่งสินค้าค้าได้ โดยเมื่อลูกค้ากด เพิ่มลงตะกร้าสินค้าระบบจะ Redirect มาซื้อใน inbox ของ facebook page

Order mars

ปรับราคาลดทั้งร้าน หรือ Item หลายชิ้น

 1. Check box สินค้าที่ต้องการปรับหรือทั้งหมด
 2. เลือก ปรับราคาขายไอเทมที่เลือก
 3. ใส่ เปอร์เซนส่วนลดที่ต้องการ

ตั้งหมวดหมู่สินค้าจัดกลุ่มสินค้า

 1. คลังสินค้า -> หมวดหมู่สินค้า
 2. เลือก เพิ่มหมวดหมู่
 3. ตั้งชื่อ หมวดหมุ่ -> ยืนยัน
 4. กด + เพิ่มสินค้าในหมวดหมู่ที่เพิ่งสร้าง
 5. เลือก item ที่ต้องการให้อยู่ในหมวดหมู่นี้ -> ตกลง

การ Copy link landing page ของหมวดหมู่

หมวดหมู่สินค้า -> คัดลอก Link group ที่ต้องการ

เมื่อนำ LINK ไปใช้ จะปรากฏเฉพาะกลุ่ม item ที่ถูกเลือกไว้ใน หมวดหมู่นี้

Leave a Comment

Share this Doc
CONTENTS