Docly

ตั้งค่าระบบการสั่งซื้อใต้ POST หรือ Facebook live ด้วยการพิมพ์ CF รับออเดอร์อัตโนมัติ

Estimated reading: 1 minute 0 views

ตั้งค่าการรับออเดอร์ด้วยการพิมพ์ CF ได้ดังนี้

  1. ไปที่ Menu ตั้งค่าการขายแบบ อีเวนท์ขายสินค้า
  2. กดปุ่มสร้าง อีเว้นต์
  3. สร้างสินค้าใหม่ หรือนำเข้าสินค้าจากคลังสินค้า

    *การนำเข้าสินค้าเป็นการคัดลอกข้อมูลสินค้าเข้ามาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการดึง stock
  4. ตั้งค่า ราคา จำนวนสินค้า และ Sales promotion ที่ต้องการ
  5. ตั้งค่า Keyword การสั่งซื้อสินค้า ระบบขึ้น Default เป็น cf1 แต่สามารถตั้ง keyword ใหม่ได้ตามต้องการ
  6. กดปุ่ม + เพื่อเลือก facebook post ที่ต้องการเชื่อมต่อ แลดกดปุ่มยืนยัน

  7. กดปุ่ม สร้างโพสต์

Leave a Comment

Share this Doc
CONTENTS