Docly

ระบบตรวจ Slip อัตโนมัติทำงานอย่างไร

Estimated reading: 1 minute 0 views

ระบบตรวจสอบ Slip จะทำงานเมื่อ ลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงินเป็น โอนเงินผ่านธนาคาร

เมื่อกดปุ่มชำระเงิน ระบบจะสรูป ข้อมูลการรับชำระเงินและ เลขที่บัญชี

หลังจากลูกค้าส่งสลิปเงินเข้ามาแล้ว ระบบจะเช็ค transaction ID ที่เกิดขึ้น ด้วย API ของธนาคาร Kbank และจะเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็นชำระเงินทันทีเมื่อข้อมูลถูกต้อง แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ bank update transaction ไม่ทันระบบจะเปลี่ยนเป็น Manual Verified flow slip ซึ่งสามารถกด approve ทีหลัง

Leave a Comment

Share this Doc
CONTENTS