Docly

การตั้งค่าการประมูล

Estimated reading: 1 minute 0 views

ขั้นตอนการตั้งค่าการประมูล

1. เลือกเมนู บริการ > เลือก icon Ujung เพื่อเข้าสู่การสร้างแคมเปญการประมูล

2. เลือกประเภทการประมูล ผู้ชนะคนเดียว หรือ ผู้ชนะหลายคน

quote icon left
การประมูลแบบผู้ชนะ 1 คน หมายถึง เมื่อถึงเวลาการปิดประมูล ระบบบอทจะทำการประกาศชื่อผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเป็นคนสุดท้ายหรือผู้ชนะตามเวลาของระบบคอมพิวเตอร์

การประมูลแบบผู้ชนะหลายคน หมายถึง ระบบจะทำการนับเสนอราคาสุดท้ายตามจำนวนที่กำหนดให้เป็นผู้ชนะร่วมกัน เพื่อให้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าตามราคาที่แต่ละคนเสนอ สำหรับในกรณีที่ร้านค้ามีสินค้าหลายชิ้น
quote

กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมูลและสินค้าที่กำลังจัดประมูล เมื่อใส่ข้อมูลลงในส่วนนี้ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และรูปภาพ (ใส่ได้มากกว่า 1 รูป) โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะไปแสดงผลบน caption ของ Facebook Post ที่ทำการจัดประมูล 

  1. เลือกเมนู บริการ บนแท็ปเครื่องมือด้านซ้าย และเลือก icon “Ujung” ตามรูป
  2. เลือกสร้างการประมูลแบบผู้ชนะคนเดียว

การตั้งค่าเงื่อนไขการประมูลหรือกติกาการประมูล

ราคาเริ่มต้น: กำหนดราคาเริ่มต้นสำหรับการประมูลสินค้า

กฎการประมูล (ไม่บังคับ)

กำหนดจำนวนขั้นต่ำ: กำหนดช่วงราคาสำหรับการเสนอราคา 1 ครั้ง เช่น กำหนดจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท ผู้ร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาครั้งละอย่างน้อย 100 บาท

ตัวเลขลงท้าย: กำหนดตัวเลขลงท้ายของราคาที่เสนอสำหรับการประมูลแต่ละครั้ง เช่น ตัวเลขลงท้าย = 0 ผู้ร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาต่อไปที่มีเลข 0 ลงท้ายเท่านั้น เช่น 500 บาท

ราคาเป้าหมาย (ไม่บังคับ): ราคาเป้าหมายจะไม่ถูกแสดงผลให้ผู้เข้าร่วมประมูลเห็น โดยราคาเป้าหมายจะให้สำหรับการแสดงผลบนหน้า dashboard เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น

ราคาซื้อปิด (ไม่บังคับ): ร้านค้าสามารถตั้งค่าราคาซื้อปิดได้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมประมูลเสนอราคาเท่ากับหรือมากกว่าราคาซื้อปิด ระบบจะทำการปิดประมูลทันที ถือเป็นการปิดยอดประมูลตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ล่วงหน้าแล้ว

Screenshot 2566-10-12 at 12

กรอบเวลาของการประมูล

ใช้สำหรับกำหนดระยะเวลาการประมูล เช่น เวลาเริ่มประมูล และเวลาปิดประมูล โดยเมื่อถึงเวลาปิดประมูล ระบบจะทำการปิดรับการเสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้ชนะพร้อมราคาสูงสุดให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)

เปิดการใช้งานในกรณีที่ต้องการแจ้งค่าจัดส่งสินค้าหรือแจ้งหมายเหตุอื่นๆที่ต้องการให้แสดงในส่วนท้าย caption ของโพสประมูล

การตั้งค่าข้อความสำหรับผู้ชนะการประมูล

เมื่อระบบปิดประมูลอัตโนมัติ ข้อความในส่วนนี้จะถูกส่งไปยังผู้ชนะการประมูลในกล่องข้อความ (inbox) เพื่อแจ้งข้อมูลสำหรับการชำระเงินหรือข้องมูลที่ต้องติดต่อกับร้านค้าต่อไป

การบันทึกการประมูล

บันทึกแบบร่าง: การบันทึกแบบร่างจะยังไม่ใช่การสร้างการประมูลลงบน Facebook Page จริง ร้านค้าสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลหรือเงื่อนไขการประมูลได้ โดยเลือกที่แท็ป “แบบร่าง”

เริ่มการประมูล: เมื่อกดเริ่มเริ่มการประมูล ระบบจะทำการสร้างโพสการประมูลลงบน Facebook Page ให้ทันที

Leave a Comment

Share this Doc
CONTENTS
thThai