แนะนำเทคนิคการใช�

วิธีใช้ Facebook Chat เพื่ออัพเซลล์และครอสเซลล์ให้กับลูกค้า Facebook Chat เป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าที่สำคัญในปัจจุบัน ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากแชทสดเพื่ออัพเซลล์และครอสเซลล์ให้กับลูกค้าได้ด้วยวิธีการดังนี้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้แชทสดเพื่ออัพเซลล์และครอสเซลล์ให้กับลูกค้าในบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ใช้แชทพร้อมหน้าผลิตภัณฑ์ การชำระเงิน สินค้าคงคลัง และการสั่งซื้อ โดยการปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ คุณสามารถใช้แชทสดเพื่อเพิ่มยอดขายและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้ เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการใช้แชทสดเพื่ออัพเซลล์และครอสเซลล์

thThai